מרכיבי דחיית תשלום – גרייס

מרכיבי דחיית תשלום = גרייס         הלוואת משכנתא בגרייס = דחיית תשלומים. גרייס (באנגלית: חסד) היא תקופה בה תשלומי המשכנתא, במלואם או בחלקם,  נדחים למועד מאוחר יותר, כפי שנקבע מראש. בסיום תקופת הגרייס, מתחילים לשלם החזרים חודשיים, בהתאם למסלול ההלוואה שנלקח. גרייס חלקי : החזר חודשי של ריבית בלבד. גרייס מלא : ללא החזר חודשי. […]