משכנתא בריבית משתנה צמודת מדד

ריבית משתנה צמודת מדד

הקרן צמודה למדד והריבית משתנה בפרקי זמן שנקבעו מראש במועד נטילת המשכנתא.

הריבית נקבע על פי מנגנון:  עוגן + מרווח

הלוואה זו נמצאת בסיכון כפול: עם עליית המדד, עולה אתו גודל החוב וכמובן גם ההחזר החודשי. שינוי הריבית מבוצע בתום פרק הזמן המוגדר באמצעות שינוי ה"עוגן" שאינו תלוי בבנק. אם העוגן עלה, הריבית עולה ויחד אתה עולה ההחזר החודשי ולהפך.

עמלת פירעון מוקדם במידה ותרצו לפרוע את המסלול, תחושב רק עד תחנת שינוי העוגן הקרובה.

צרו קשר עם יועצי המשכנתא של פתרונות 358