משכנתא בריבית מבוססת פריים

ריבית משתנה מבוססת פריים

הקרן לא צמודה למדד והריבית משתנה בפרקי זמן שנקבעו מראש במועד נטילת המשכנתא.

הריבית בהלוואה נקבעת על פי מנגנון:  עוגן + מרווח. במסלול הצמוד לפריים, העוגן הינו ריבית הפריים, שהיא ריבית בנק ישראל + 1.5%.

במסלול ריבית צמודה לפריים, הריבית משתנה בתדירות גבוהה מאד – הריבית מתעדכנת אחת לחודש !
למען הדיוק, הריבית מתעדכנת בכל יום שלישי אחרי יום שני האחרון לאותו החודש.

מסלול זה אינו צמוד למדד המחירים לצרכן ולא נגבית בו עמלת פירעון מוקדם.

prim 400X150

צרו קשר עם יועצי המשכנתא של פתרונות 358