משכנתא בריבית משתנה לא צמודה

ריבית משתנה לא צמודת מדד

הקרן לא צמודה למדד, והריביo2ת משתנה בפרקי זמן שנקבעו מראש במועד נטילת המשכנתא

הריבית נקבע על פי מנגנון:  עוגן + מרווח

שינוי הריבית מבוצע בתום פרק הזמן המוגדר, באמצעות שינוי ה"עוגן" שאינו תלוי בבנק. המרווח נשאר קבוע כפי שהיה ביום ביצוע ההלוואה.
אם העוגן עלה, הריבית לתקופה הבאה עולה ויחד אתה עולה גם ההחזר החודשי ולהפך !

עמלת פירעון מוקדם: במידה ותרצו לפרוע את המסלול תחושב רק עד תחנת שינוי העוגן הקרובה.

צרו קשר עם יועצי המשכנתא של פתרונות 358