מסמכים למשכנתא בבניה עצמית

כללי:

 • ת.ז של בני הזוג + ספח פתוח.
 • אם התעודה חדשה ( ביומטרית ), יש לצרף גם צילום הצד האחורי של התעודה.
לכל חשבון עו"ש
 • תדפיסי עו"ש 3 חודשים אחרונים.
 • דו"ח ריכוז הלוואות.
 • דף פירוט של כל הלוואה.

הכנסות, הוצאות ונכסים:

שכירים:
 • תלושי שכר 3 חודשים אחרונים
  אישור על אופן כניסת משכורת לחשבון, במקרה של אי  התאמה בין תלוש לעו"ש.
 • טופס 106 שנה חולפת.
עצמאיים
 • שומת מס אחרונה.
 • הצהרת הכנסות, מרואה החשבון לשנה הנוכחית.
 • חשבון עו"ש עסקי
  • תדפיסי עו"ש 3 חודשים אחרונים.
  • דו"ח ריכוז הלוואות.
  • דף פירוט של כל הלוואה.
בעל חברה
 • דוחות מבוקרים של שנת המס הקודמת
 • דוחות לא מבוקרים של שנת המס הנוכחית
אם ברשותכם נכס מגורים
 • נסח טאבו / אישור זכויות של הנכס
 • אם יש משכנתא על הנכס
  • דו"ח יתרה לסילוק.
  • דוח התנהלות משכנתא בשנתיים האחרונות
אם ברשותכם נכס נוסף ( גם אם רשום רק על אחד מבני הזוג )
 • נסח טאבו / אישור זכויות של הנכס
 • אם יש משכנתא על הנכס
  • דו"ח יתרה לסילוק.
  • דוח התנהלות משכנתא בשנתיים האחרונות
אם מושכר
 • חוזה שכירות בתוקף.
 • צילום צ'קים או אסמכתא על כניסת שכר הדירה לחשבון.
אם מתגוררים בשכירות
 • חוזה שכירות בתוקף.
אסמכתאות להכנסות נוספות:
 • אישור על מלגה, מזונות, פנסיה, תשלומים מביטוח לאומי, קצבאות וכ"ו

פרטי העסקה המבוצעת:

מסמכים אלו אינם נדרשים בשלב אישור עקרוני, אך הינם תנאי לאישור סופי של ההלוואה.

בניה עצמית  – הקרקע בבעלותך

 • נסח טאבו / אישור זכויות על הקרקע.
 • תכנית אדריכלית חתומה.
 • היתר בניה בתוקף.
 • תכנית פיננסית – עלויות הבניה ( מהקבלן )
 • שמאות.

לבניה עצמית הכוללת רכישת הקרקע :

שלב ראשון – רכישת הקרקע

  • חוזה הרכישה.
  • כל הנספחים בחוזה ( עפ"י הפירוט בפתיח החוזה ).
  • נסח טאבו / אישור זכויות המוכר על הנכס.
  • טופס מש"ח ( דיווח לרשויות המס ).

שלב שני : בניה עצמית

  • נסח טאבו / אישור זכויות עצמי על הקרקע.
  • תכנית אדריכלית חתומה. ( גרמושקא )
  • היתר בניה בתוקף.
  • תכנית פיננסית – עלויות הבניה ( מהקבלן )
  • שמאות.

צרו קשר עם יועצי המשכנתא של פתרונות 358