לוח סילוקין בשיטת קרן שווה

לוח סילוקין  קרן שווה

keren-shava - 200X300התשלום החודשי מורכב מסיכום שני חלקים: תשלום קבוע על חשבון קרן ההלוואה (הקרן מחולקת באופן שווה במספר חודשי ההלוואה) + תשלום הריבית על יתרת הקרן  (החלק אותו עוד לא החזרתם). מכיוון שמדי חודש יתרת קרן ההלוואה הולכת וקטנה, כך גם התשלום בגין הריבית ילך ויקטן עם הזמן וכמובן שההחזר החדשי יקטן גם הוא בהתאמה.

יתרונות: הלוואה זולה יחסית ללוח שפיצר בסך ההחזרים המצטברים. כמו כן, ההחזר חודשי יורד, בשונה מכל לוח סילוקין אחר.

חסרונות: ההחזר חודשי גבוה משמעותית מזה המתקבל בלוח שפיצר לאותה התקופה.