היקף ההלוואות לדיור גדל בשנים האחרונות

מתוך הסקירה השנתית של מערכת הבנקאות לשנת 2022 שתפורסם בקרוב

היקף ההלוואות לדיור גדל בשנים האחרונות לצד עלייה במחירי הדירות הנרכשות ועלייה בסכום ההלוואה הממוצעת לדיור.
המשכנתא הממוצעת לשנת 2023 כ 950,000 ש"ח.
הגידול בסכום ההלוואה הממוצעת לדיור, יחד עם העלייה בריבית בנק ישראל ובמדד המחירים לצרכן, תרמו לעלייה בסכום ההחזר החודשי הראשוני. החזר חודשי ממוצע עלה ל 5,500 ש"ח.
סיכום שני הנתונים שלעיל, מצביע על החזר חודשי ממוצע של 580 ש"ח בממוצע לכל 100,000 ש"ח משכנתא, בפריסה לטווח ארוך.

 

פתרונות 358, זה לא מזל – זה מדע מדויק

רוצים לדעת עוד 08-6788816 | 054-5553920

צרו קשר עם יועצי המשכנתא של פתרונות 358